Fotball

fotball lite

Trim

trim lite

Orientering

olop lite2

Alpint

alpint lite2

Langrenn

langrenn lite

 

 bli medlem samangeril

Logo sh x GRAY

Jubileumsfest

Idrettslaget er 80 år og dette vert feira med jubileumsfest og utstilling av gamalt utstyr og gamle bilete.

Set av 22 oktober!

Terrengløp Trengereidfjorden

Sesongens siste terrengløp onsdag 21. september.

Start kl 18:30 (langløypa kl 19:00)

Resultat lagt ut på neste side

SM orientering

Søndag 18/9 skal Samnangermeistrane i orientering kårast. Staden er Totræna og fellesstarten går kl 12:00. Nybyrjarane kan starte frå kl 11.30. Løyper på ca 1,3km, 3km og 4km.

Premieutdeling for rankingløpa rett etter løpet. Alle med minst 3 løp får flott premie.

Arr: Roger

SAMNANGERLØPET 2016

 Referat og resultat!

SAMNANGERLØPET

 

Vert arrangert for 34. gong søndag 11. september 2016