Fotball

fotball lite

Trim

trim lite

Orientering

olop lite2

Alpint

alpint lite2

Langrenn

langrenn lite

 

 bli medlem samangeril

Logo sh x GRAY

Veg til Totræna.

Vegen til Totræana er snart ferdig men me mangler stadig penger til grusing. Det har gjort mykje godt arbeid med løypa no i haust. Det er lagt om 5 km løypa der den bratte bakken like før ein kjem tilbake i lysløypa slik at løypa er vorte mykje slakkare. I lysløypa er løypa lagt om der 1 km snur her er det også komme nye lys. Lys er det også komme på den nye parkeringsplassen. Utruleg dugnadinnsats av Einar og Alf med fleire som har gjort eit kjempeinsats med reising av stolper og strekking av linjer slik at dette vert klart til vinteren.

Hoppbakken i skileikområdet står att og bygge opp att på ny plass, dette er planen å få ferdig før skisesongen.

Dersom du vil støtte arbeidet men gåver spesielt sidan me mangler penger til grusing av vegen er kontonr. 3530 20 76462.

Jubileumsfest

Idrettslaget er 80 år og dette vert feira med jubileumsfest og utstilling av gamalt utstyr og gamle bilete.

Set av 22 oktober!

Terrengløp Trengereidfjorden

Sesongens siste terrengløp onsdag 21. september.

Start kl 18:30 (langløypa kl 19:00)

Resultat lagt ut på neste side

SM orientering

Søndag 18/9 skal Samnangermeistrane i orientering kårast. Staden er Totræna og fellesstarten går kl 12:00. Nybyrjarane kan starte frå kl 11.30. Løyper på ca 1,3km, 3km og 4km.

Premieutdeling for rankingløpa rett etter løpet. Alle med minst 3 løp får flott premie.

Arr: Roger

SAMNANGERLØPET 2016

 Referat og resultat!